Ragnhild Sølvberg

Rektor
AMI utdannet Montessoripedagog 

Ansatt 2004

Ragnhild(a)dvms.no

Roe Lavuås Jr

Avdelingsleder ungdomstrinnet 

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

Roe(a)dvms.no

Cecilie Gundersen

Avdelingsleder 1.-3 trinn

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

Cecilie(a)dvms.no

Siri Holst Larsen

Avdelingsleder  4.-7.trinn

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2018

siri(a)dvms.no

Vigdis Einebærholm 

Kontormedarbeider

Ansatt 2014

vigdis(a)dvms.no 


Marianne Fallon

Faglærer 4.-7.kl

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

Marianne.f(a)dvms.no

Marianne Øie

Faglærer 1.-3.kl

Montessoripedagog

Ansatt 2012

Marianne(a)dvms.noMarthe Frøyland

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

marthe(a)dvms.no


Adrian Pedersen 

Barne og ungdomsarbeider 1.-7.trinn

Ansatt 2020

Adrian(a)dvms.no


Bente Ådland

Barne og ungdomsarbeider 1.-7.trinn

Ansatt 2010

Bente(a)dvms.no


Julie Tvilde

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

julie(a)dvms.no

Hildegunn Henriksen

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

hildegunn(a)dvms.no

Lene Iversen

Faglærer 1.-3.kl

AMI utdannet Montessoripedagog
(under utdannelse)

Ansatt 2020

Lene(a)dvms.no

Camilla Solbakken

Faglærer 4.-7.kl

AMI utdannet Montessoripedagog

Vikariat 2020/21

Camilla(a)dvms.no

Maria Heffernan

Kontaktlærer  1.-3.trinn (permisjon 20/21)

AMI utdannet Montessoripedagog 2013

Ansatt 2019

Maria(a)dvms.no

Yvonne Lade 

Faglærer  4.-8. trinn1)

Allmennlærer

Ansatt 20118

Yvonne(a)dvms.no

Bjørnar Salvesen

Faglærer ungtrinn engelsk og samfunnsfag

Universitetsutdannet 

Ansatt 2020

Bjornar(a)dvms.no

Ingrid Eidså

Mat og helse 7.-8. trinn

Kokkeutdannet

Ansatt 2020

Ingrid(a)dvms.no

Stine Torgersen

Barne og ungdomsarbeider ungdomstrinnet

Ansatt 2020 Tidligere ansatt 2014-2018

Stine(a)dvms.no

Morten Løvli

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2014 (permisjon 20/21)

Morten(a)dvms.no

Tristan Dankertsen

Lærling Barne og ungdomsarbeider

Ansatt 2020

Tristan (a)dvms.no

Josefine H. Gunning

Lærling Barne og ungdomsarbeider

Ansatt 2020

Josefine(a)dvms.no

Using Format