Ragnhild Sølvberg

Rektor  

AMI utdannet Montessoripedagog 

Ansatt 2004

ragnhild(a)dvms.no

458 64 587

Roe Lauvås JR

Assisterende Rektor 

AMI utdannet Montessoripedagog   

Ansatt 2014 

roe(a)dvms.no

414 72 458

Ann Kristin Michelsen

Administrativ leder 

Ansatt 2021

annkristin(a)dvms.no

955 25 685

Cecilie Gundersen

Avdelingsleder barnetrinnet 

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

cecilie(a)dvms.no

482 45 366

Vigdis Einebærholm 

Kontormedarbeider og elevstøtte

Ansatt 2014

vigdis(a)dvms.no 


Marianne Fallon

Gruppeleder barnetrinnet

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

marianne.f(a)dvms.no

Marianne Øie

Faglærer ungdomstrinnet

Montessoripedagog

Ansatt 2012

marianne(a)dvms.noMarthe Frøyland

Faglærer barnetrinnet

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2020

marthe(a)dvms.no


Julie Tvilde

Faglærer barnetrinnet

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

julie(a)dvms.no

Hildegunn Rønningen

Kontormedarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

hildegunn(a)dvms.no

Lene Iversen

AMI utdannet Montessoripedagog banetrinnet

Ansatt 2009-2010, 2019

lene(a)dvms.no

Camilla Solbakken

AMI utdannet Montessoripedagog barnetrinnet

Ansatt 2020

camilla(a)dvms.no

Maria Heffernan

AMI utdannet Montessoripedagog 2013 barnetrinnet

Ansatt 2019

maria(a)dvms.no

Babak Ziai

Miljøpedagog  ungdomstrinnet

Ansatt 2022

babak(a)dvms.no

Stine Torgersen

Faglærer ungdomstrinnet

Ansatt 2014-2018, 2020

stine(a)dvms.noHilde Tordal Torgersen

Rådgiver ungdomstrinnet

Universitets-utdanning

Ansatt 2021

hilde(a)dvms.no

Sophie Fredriksen

Faglærer ungdomstrinnet

Ansatt 2021

sophie(a)dvms.no

Mahad Sharif

Elevstøtte undomstrinnet

Ansatt 2023

mahad(a)dvms.no


Ingrid Eidså

Mat og helse

Kokkeutdanning

Ansatt 2020

ingrid(a)Dvms.no

Bente Ådland

Husmor og elevstøtte  1.-6.trinn

Ansatt 2010

bente(a)dvms.no


Silje Brændø

Barne og ungdomsarbeider.

Ansatt 2022

silje(a)dvms.no

Marianne Samdal

Kontaktlærer 1.-3 trinn.

Ansatt 2022

marianne.s(a)dvs.no

Valentina Apse

Faglærer ungdomstrinnet

Ansatt 2023

valentina(a)dvms.no


Cathrine Gravdal

Daglig leder

Ansatt 2023

cathrine(a)dvms.no

977 23 676

Per Olav Sølvberg

Montessoripedagog ungdomstrinnet

Ansatt 2004

per(a)dvms.no


Using Format