Ragnhild Sølvberg

Rektor
AMI utdannet Montessoripedagog Ansatt 2004

Ragnhild(a)dvms.no

Roe Lavuås Jr

Assisterende Rektor 

AMI utdannet Montessoripedagog Ansatt 2014 

Roe(a)dvms.no

Ann Kristin Michelsen

Administrativ leder 

Ansatt 2021

annkristin(a)dvms.no

Cecilie Gundersen

Avdelingsleder barnetrinnet 

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

cecilie(a)dvms.no

Vigdis Einebærholm 

Kontormedarbeider

Ansatt 2014

vigdis(a)dvms.no 


Marianne Fallon

Gruppeleder barnetrinnet.

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2014

Marianne.f(a)dvms.no

Marianne Øie

Faglærer ungdomstrinnet.

Montessoripedagog

Ansatt 2012

Marianne(a)dvms.noMarthe Frøyland

Faglærer barnetrinnet

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2020

marthe(a)dvms.no


Julie Tvilde

Faglærer barnetrinnet

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

julie(a)dvms.no

Hildegunn Rønningen

Barne og ungdomsarbeider med AMI sertifisering

Ansatt 2017

hildegunn(a)dvms.no

Lene Iversen

Gruppeleder barnetrinnet

AMI utdannet Montessoripedagog

Ansatt 2009-2010, 2019

Lene(a)dvms.no

Camilla Solbakken

Faglærer 4.-6.trinn

AMI utdannet Montessoripedagog  

Ansatt 2020

Camilla(a)dvms.no

Maria Heffernan

AMI utdannet Montessoripedagog 2013

Ansatt 2019

Maria(a)dvms.no

Babak Ziai

Miljøpedagog  ungdomstrinnet

Ansatt 2022

babak(a)dvms.no

Stine Torgersen

Kontaktlærer og sosialpedagog ungdomstrinnet

Ansatt 2014-2018, 2020

stine(a)dvms.noHilde Tordal Torgersen

Rådgiver ungdomstrinnet

Universitets-utdanning

Ansatt 2021

hilde(a)dvms.no

Sophie Fredriksen

Kontaktlærer                Faglærer ungdomstrinnet

Ansatt 2021

sophie(a)dvms.no

Tristan Dankertsen

Barne og ungdomsarbeider

Ansatt 2020

tristan(a)dvms.no


Ingrid Eidså

Mat og helse

Kokkeutdanning

Ansatt 2020

Ingrid(a)Dvms.no

Bente Ådland

Barne og ungdomsarbeider 1.-7.trinn

Ansatt 2010

Bente(a)dvms.no


Silje Brændø

Barne og ungdomsarbeider.

Ansatt 2022

silje(a)dvms.no

Marianne Samdal

Kontaktlærer 1.-3 trinn.

Ansatt 2022

marianne.s(a)dvs.no

Using Format