“Vi utforsker verden!”

daVinci Montessoriskole finner du i flotte lokaler på Brann Stadion.  For tiden har vi 63 elever fra 1. til 8. klasse.

På daVinci har vi:

• heldagsskole
• felles lunsj
• en times fysisk aktivitet om dagen
• leksefri

På daVinci legger vi læringsforholdene til rette med tilpasset opplæring til alle, basert på hvert barns personlighet og modenhet. Vi legger stor vekt på å ta oss tid til å vurdere hver enkelt elevs beste måte å lære på. Ofte viser det seg at det å finne ut hva eleven er flink til, gir gode åpninger inn på områder hvor barnet synes ting er mer vanskelig. Slik jobber vi for at hvert enkelt barn kan få en positiv og utviklende læring. Hovedfokuset vårt er å pirre nysgjerrigheten og barnets sterke  ønske om å vite hvordan og hvorfor ting er som de er.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum, og der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling er like viktige. Det handler om langt mer enn å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke. 

Litt info om oss

daVinci Montessoriskole startet opp august 2004 med 12 elever og har i dag 63 elever. Skolen er en friskole basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipp. Tilpasset opplæring, frihet, selvstendighet, et godt tilrettelagt læringsmiljø, aldersblandete grupper og læreren som veileder kjennetegner skolen vår.

Maria Montessori fokuserte ikke på undervisningen i fag i seg selv. Hun var opptatt av hvordan de ulike aspektene av menneskets fundamentale behov har kommet til uttrykk gjennom historien. Undervisningen vår fokuserer på å gi barna opplevelser og nøkler.

Vi har et ikke -lineært pensum som gjør at vi kommer innom emner flere ganger, og at barna tar med seg ulike ting hver gang vi er innom et emne. Det betyr at vi i småskolen gir barna mange inntrykk som de senere vil studere i detalj. Nøklene skal pirre deres resonerende sinn til å gjøre egen utforskning og forstå hvorfor. Vi gir dem ikke alt, men åpner verden og lar barna begynne sitt arbeid.

Det er elevens ansvar å bruke nøklene vi gir dem til å denne videreutvikle ferdigheter og gjøre seg egne erfaringer og oppdagelser. Barnet har en iboende interesse for å forstå seg selv, verden og universet. De leter etter en struktur og lurer på hvordan og hvorfor ting er som de er. Som individ søker de også etter sitt livs mening. Vi voksne må hjelpe elevene med å bygge denne strukturen ved å gi dem nøklene til å kunne forstå verden og finne sin plass i universet samtidig som vi overlater utforskningen og oppdagelsene til dem.

Forskning er derfor sentralt som læringsmetode i skolen vår.

“Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat,
men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.”
                                                           -Maria Montessori-


Copyright © All rights reserved.
Using Format