Velkommen til oss.

daVinci Montessoriskole startet opp i 2004.  Vi har i dag 79 elever fordelt på 1.-10 trinn. 

Du finner oss i flotte lokaler på Brann Stadion. lett tilgjengelig både med bybane og buss.

På daVinci har vi:

• heldagsskole
• felles lunsj
• en times fysisk aktivitet om dagen
• leksefri

 Skolen følger Læreplan for montessoriskolen som er utarbeidet av Montessori Norge og  godkjent av Utdanningsdirektoratet. ​ 

Barnetrinnet

Elevene  er delt i  aldersblandede grupper. Barneskolen har to grupper. Veni  1.-3 trinn og  Vidi med 4.-6 trinn. 

Klasserommene våre er innredet og tilpasset de grunnleggende behovene for barn i alderen 6-12 år. 

Grunnskolebarnet har en iboende trang til å utforske verden.  Hovedfokuset vårt er å pirre nysgjerrigheten og barnets sterke  ønske om å vite hvordan og hvorfor ting er som de er.

De lurer på hvorfor ting er som de er. De kan reise i tid og rom, de kan forestille seg ting de ikke ser, og de elsker å arbeide sammen med andre.


Ungdomtrinnet

På en montessoriskole går elevene på ungdomsskole fra 7. - 10. trinn. 

Ungdomsskolen er tilrettelagt for elevenes behov for praktisk arbeid, sosialt fellesskap og faglig utforskning.

Ungdomsskolen fungerer som et miniatyrsamfunn som speiler det store samfunnet de snart skal ut i. Her skal eleven lære om og forstå den verden de lever i, gjøre nytte for seg, bety noe for andre, finne sin identitet og bli respektert for den de er i trygge rammer.

Vi legger vekt på utvikling av hver enkelts personlighet, sosial og økonomisk uavhengighet, evne til omstilling, moralsk trening og dannelse.
«Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat, 
men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring» 
Maria Montessori

Using Format