Inntak skoleåret 2024/2025

Søknadsfristen for skoleåret 2024/25 er 1.10.2023

Skolepenger barnetrinnet

Skolestyret har fastsatt foreldrebetaling til kr 2.600 pr måned i 11 måneder pr år, samlet kr 28.600. Deler av foreldrebetalingen dekker lunsj og frukt.

For de som ønsker SFO betales det kr 1.000 pr måned i 11 måneder. Tilbudet inkluderer plass innenfor hele SFO sin åpningstid, langdager og ferier er inkludert. Se skoleruten for eksakte datoer det er tilbud om SFO. 

1. og 2. klasse tilbys gratis SFO gjennom offentlige ordninger.

Det er mulig å melde barn som ikke har ordinær SFO på enkeltdager i langdager og ferier. Pris per dag er kr 350.

Skolepenger ungdomstrinnet

Skolestyret har fastsatt foreldrebetaling til kr 2.700 pr måned i 11 måneder pr år, samlet kr 29.700. Deler av foreldrebetalingen dekker lunsj og frukt.

Skolepenger kan justeres etter gjeldene lover og regler 1.1 hvert år. Spørsmål om inntak og skoleplass sendes til soknad@dvms.no

Søknadsskjema

Inntaksreglement

Using Format