da Vinci Montessoriskole

Søknad

Søknadsfrist for opptak til skoleåret   2021/2022er 1.11.2020. Vi arrangerer informasjonsmøte 21.10.20 kl 17.00-19.00. Velkommen!

Påmelding til møtet sendes ragnhild(a)dvms.no

Skolestyret har fattet vedtak om å ta inn 10 førsteklassinger. Det tas ikke inn elever på andre trinn.

Skolepenger:
Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2021/2022 til kr 1.900 pr måned i 11 måneder (august – desember og  januar – juni), samlet kr 20.900. 

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: 50 % rabatt for barn nr. 2, 75% rabatt for 3. barn og flere. Ved aksept av skoleplass for nye elever betales et registreringsgebyr på kr 1.900 som avregnes mot skolepenger for første ordinære måned.

For de som ønsker SFO betales det kr 850, pr måned i 11 måneder. I tillegg har vi etter påmelding et tilbud for hele uker a  kr 1.300 pr hele uke. Dette gjelder høstferie og vinterferie når  SFO holder heldagsåpent.

For de som ønsker deltakelse i kantineordning betales kr 500 pr måned som barnet deltar. 

For skoleåret 2021-2022 er foreldrebetalingen på kr. 2400 inkludert lunsj.

Pris for skoleplass uten lunsj og frukt er 1900 pr mnd.

Søknadskjema

Inntaksreglement 

Using Format