Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Søknad

Søknadsfrist for opptak til skoleåret   2020/2021 er 1.11.2018. Vi arrangerer informasjonsmøte 23.10.19 kl 17.00-19.00. Velkommen!

Skolestyret har fattet vedtak om å ta inn 8 førsteklassinger. Det tas ikke inn elever på andre trinn.

Skolepenger:
Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2019/2020 til kr 1.800 pr måned i 11 måneder (august – desember ogjanuar – juni), samlet kr 19.800. 

Det gis søskenmoderasjon etter følgendemodell: 50 % rabatt for barn nr. 2, 75% rabatt for 3. barn og flere. Ved aksept av skoleplass for nye elever betales et registreringsgebyr på kr 1.800 som avregnes mot skolepenger for første ordinære måned.

For de som ønsker SFOfor sine barn betales kr 800, pr måned i 11 måneder samt kr 1.200 ettersærskilt avtale pr heluke der SFO holder heldagsåpent når det er skoleferie.

For de som ønsker deltakelse i kantineordning betales kr 500 pr måned som barnet deltar. 

For skoleåret 2019-2020 er foreldrebetalingen på kr. 2300 inkludert lunsj.Pris for skoleplass uten lunsj og frukt er 1800 pr mnd.

Søknadskjema

Inntaksreglement

Skolerute 2018/19 

Using Format