Inntak skoleåret 2024-2025

Søknadsfristen for skoleåret 24/25 er 01.10. 

Skolepenger barnetrinnet 2024/ 2025

Skolestyret har fastsatt skolepenger til kr 2.600 pr måned i 11 måneder samlet kr 28.600. For de som ønsker SFO betales det kr 950 pr måned i 11 måneder. I tillegg har vi  tilbud om ferieuker og enkeltdager. 

Pris for høstferien og vinterferie (man-torsdag) 1.200. En uke etter skoleslutt 1.450 og en uke før skolestart 1.450. Dagspris når SFO holder heldagsåpent kr 400.  

Skolepenger ungdomstrinnet: 

Skolestyret har fastsatt skolepenger for 2024/2025 til kr 2.700 pr måned i 11 måneder, samlet kr 29.700

Skolepenger justeres etter gjeldene lover og regler 1.1 hvert år. spørsmål om inntak og skoleplass sendes til soknad@dvms.no

Søknadsskjema

Inntaksreglement

Using Format