Inntak skoleåret 2022-20223

Søknadsfristen for skoleåret 22/23 har gått ut. Vi åpner inntaket for skoleåret 23/24 i august 2022.

Skolepenger barnetrinnet 2022/ 2023

Skolestyret har fastsatt skolepenger til kr 2.450 pr måned i 11 måneder samlet kr 26.950
For de som ønsker SFO betales det kr 950 pr måned i 11 måneder. I tillegg har vi etter påmelding tilbud for hele uker a kr 1.400 pr hele uke og enkelt dager a kr 400. Dette gjelder høstferie og vinterferie når SFO holder heldagsåpent.

Skolepenger ungdomstrinnet: 

Skolestyret har fastsatt skolepenger for 2022/2023 til kr 2.600 pr måned i 11 måneder, samlet kr 28.600. 

Skolepenger barnetrinnet 2021/ 2022

Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2021/2022 til kr 2.450 pr måned i 11 måneder (august – desember og  januar – juni), samlet kr 26.950.

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: 50 % rabatt for barn nr. 2, 75% rabatt for 3. barn og flere. Ved aksept av skoleplass for nye elever betales et registreringsgebyr på kr 1.900 som avregnes mot skolepenger for første ordinære måned.

For de som ønsker SFO betales det kr 900, pr måned i 11 måneder. I tillegg har vi etter påmelding et tilbud for hele uker a kr 1.400 pr hele uke og enkelt dager kr 400. Dette gjelder høstferie og vinterferie nårSFO holder heldagsåpent.

Skolepenger ungdomstrinnet:

Skolestyret har fastsatt Skolepenger for 2021/2022 til kr 2.600 pr måned i 11 måneder (august – desember og  januar – juni), samlet kr 28.600

Skolepenger justeres etter gjeldene lover og regler 1.1 hvert år. spørsmål om inntak og skoleplass sendes til soknad@dvms.no

Søknadsskjema

Inntaksreglement

Using Format