Velkommen til oss! Hva er Montessoripedagogikk?
« Velkommen til oss!

Montessoripedagogikken

  • Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori (1870-1952) og er en av de eldste og den mest utbredte alternative pedagogikken i verden.
  • Pedagogikken legger vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger, slik at de kan bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og livslang lærelyst. Tverrfaglighet, bærekraft og en tro på barnets iboende trang til å lære og utvikle seg er sentrale.
  • Montessoripedagogikken starter i barnehagen og er et helhetlig utdanningsløp.
  • Montessoriskoler- og barnehager har aldersblanding, og barna jobber i et dynamisk læringsmiljø der minst trealderstrinn er samlet.
  • Internasjonalt snakker man om pedagogikken som en «aid to life», og den brukes også i arbeid med eldre og demente, flyktninger, sosiale prosjekter, i idrett og i fengsler.
  • Les mer på montessorinorge.no og montessori-ami.org
Prosjekt Alan
See More →
Using Format