«På daVinci bruker vi vår digitale kompetanse på tvers av alle fag i tråd med den kosmiske planen vi jobber etter. Vi utforsker verden i alt vi gjør.»

Vårt arbeid med digitale ferdigheter inngår i arbeidet med praktisk liv. Formålet med alle våre øvelser i praktisk liv er å øke motoriske ferdigheter, utsette elevene for nye interesser og muligheter, men også å forberede barnet på den virkelige verden. Det er vårt ansvar å forberede barn på hva de vil møte i den virkelige verden, en verden hvor teknologi blir mer og mer viktig.


Vi vil følge den teknologiske utviklingen, speile virkeligheten, og med det forberede elevene på arbeidet mot en bærekraftig fremtid.


Vårt mål er å gi elevene våre et teknologiprogram som ruster dem til å utnytte ny teknologi som en del sin utdanning og videre gjennom hele livet. Planen for opplæring i digitale ferdigheter er et supplement til Montessorilæreplanen. Opplæring i de digitale ferdighetene skal gjøres i alle fag. Vi skal ruste elevene for fremtiden. Vi vil være en skole som ligger langt framme med vår digitale satsing. Elevene våre skal lære å bruke digital kunnskap og kompetanse på tvers av alle fag i tråd med den kosmiske planen vi jobber etter.

Using Format